Oznaka: poremećaji izgovora

17 lipnja, 2016

Dislalija

Upravo je tepanje jedan od uzroka koji može dovesti do poremećaja izgovora – dislalija, koji su ujedno i najučestaliji govorni poremećaji u općoj populaciji djece. Činjenica je da mi odrasli svoj govor spontano prilagođavamo djetetovim mogućnostima i potrebama. Činimo to na različite načine: upotrebljavamo kraće rečenice u govoru, oponašamo zvukove ili glasove iz okoline, a […]
Pročitajte više