Cjenik

Jaslički program
850kn* mjesec
Cijena za jaslički program ovisi o broju djece unutar jedne obitelji. Korisnicima usluga Dječjeg vrtića Medenjak koji nemaju prebivalište na području Vinkovaca, a njihova općina sufinancira boravak djeteta u vrtiću, puni iznos boravka od 1.250,00 kn umanjen za iznos sufinanciranja. Ukoliko općina u kojoj dijete i roditelji imaju prebivalište ne sufinancira boravak djeteta u vrtiću, roditelji plaćaju puni iznos od 1.250,00kn.

Vrtićki program
850kn* mjesec
Cijena za vrtićki program ovisi o broju djece unutar jedne obitelji. Korisnicima usluga Dječjeg vrtića Medenjak koji nemaju prebivalište na području Vinkovaca, a njihova općina sufinancira boravak djeteta u vrtiću, puni iznos boravka od 1.300,00 kn umanjen za iznos sufinanciranja. Ukoliko općina u kojoj dijete i roditelji imaju prebivalište ne sufinancira boravak djeteta u vrtiću, roditelji plaćaju puni iznos od 1.300,00kn.