Odgojiteljica Dina Lalić je otputovala u Prag u sklopu projekta ‘Integracija STEM sadržaja i engleskog jezika pomoću CLIL metode’