Psihološka pomoć

Prije polaska u školu svaki predškolac prolazi psihološko testiranje kroz koje dobivamo sliku o svim aspektima njegovog razvoja.

Psihološko testiranje provodi se Testom spremnosti za školu.

Na temelju rezultata testa, izrađuje se individualni program koji jača nedostatke i potiče jake strane djeteta.

  • Naša psihologinja individualno i grupno radi s djecom kako bismo od najranijih dana djelovali na njihov socijalni, kognitivni, tjelesni i emocionalni razvoj.
  • Jednako nam je važna i suradnja s roditeljima.
  • Svaki roditelj može dogovoriti individualni termin konzultacija s psihologom ili pitati putem e-maila ukoliko ima bilo kakvih pitanja, nedoumica ili poteškoća vezanih uz dijete ili njegov odgoj.
  • Organiziramo i grupne radionice podrške roditeljima na kojima obrađujemo neku aktualnu temu ili problem, dijelimo iskustva, surađujemo, smišljamo rješenja, družimo se i zabavljamo, napredujući kao osobe i kao roditelji.

Stručnost osoblja

Psihosocijalna pomoć

Obuhvaća sve oblike pružanja podrške pojedincu ili grupi na području psiholoških potreba, uzimajući u obzir socijalnu okolinu pojedinca koja igra veliku ulogu u njegovom životu.

Psihosocijalna podrška

Oblici pružanja psihosocijalne podrške su: savjetovalište za djecu, mlade i obitelj, psihosocijalni tretman počinitelja obiteljskog nasilja, podrška za osobe koje prolaze kroz specifične krizne situacije (npr. rastava braka), stručna podrška za djecu i roditelje koji ne žive zajedno…

Misija

Naša misija je proaktivno, profesionalno i primjereno odgovarati na psihosocijalne probleme i potrebe pojedinaca, obitelji i zajednice u Hrvatskoj, jugoistočnoj Europi i drugim zemljama.

Pojedinac i zajednica

Specifični ciljevi na kojima sustavno radimo kroz programe psihosocijalne podrške su unapređenje kvalitete života pojedinaca, grupa i zajednice jačanjem njihovih kompetencija i resursa.

Psihosocijalni razvoj

Poticanje svestranog psihičkog i psihosocijalnog razvoja djece, mladih i obitelji, podizanje kvalitete međuljudskih i međugrupnih odnosa.

Ponašanje

Poticanje promjene nepoželjnih i štetnih oblika ponašanja, uz stručnu pomoć osoblja Dječjeg vrtića Medenjak.