Kako biste upisali Vaše dijete u Dječji vrtić Medenjak, potrebno je ispuniti upisnicu.

Ukoliko želite upisati Vaše dijete u Dječji vrtić Medenjak, molimo Vas da ispunite ovu upisnicu točnim podacima, te nam dostavite na adresu Dječjeg vrtića Medenjak u što kraćem vremenskom roku ili putem e-maila. Hvala!

Za upis djeteta u vrtić potrebno je ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu ili doći osobno u Dječji vrtić Medenjak i prijaviti dijete.

Osim prijavnice, dokumenti koji su potrebni za upis su:

  • liječnička potvrda da dijete može pohađati vrtić
  • kopija domovnice ili rodnog lista
  • potvrda o prebivalištu za dijete i jednog roditelja (ako dijete i roditelji imaju prebivalište u Vinkovcima)
Dječji vrtić Medenjak

U Medenjaku dijete možete upisati na cjelodnevni boravak.

Ukoliko dijete ima poteškoće s prilagodbom na vrtić i novu okolinu, moguće je dogovoriti početne kraće boravke kako bi promjenu u životu lakše prebrodilo.

Važno je napomenuti i da Dječji vrtić Medenjak nema skraćeno radno vrijeme u dane koji prethode blagdanima, da dijete uz prethodnu najavu može koristiti godišnji odmor u trajanju od mjesec dana, kao i bolovanje ukoliko je bolesno tokom dužeg razdoblja.