Genijalci su najstarija mješovita skupina u Dječjem vrtiću Medenjak!

Zovemo ih “velikima” jer ovu skupinu pohađaju djeca u dobi od 5 godina nadalje, sve do polaska u školu.

  • U ovoj dobi djeci je obitelj još uvijek centar emocionalnog razvoja, ali mogu ostvariti i prijateljstva s vršnjacima, zbog čega se na vrtić vrlo lako prilagođavaju.
  • Također, djeca u ovoj dobi u pravilu se više vole igrati s drugom djecom nego sama, znaju poštivati pravila, postaju puno samostalnija i mogu bolje kontrolirati vlastito ponašanje nego u ranijim fazama života.
  • Petogodišnjaci već mogu shvatiti da među ljudima postoje razlike te da ljudi imaju različite vrijednosti, ali još nemaju izražene predrasude te su zbog toga spremni prihvatiti različitosti koje zapaze između sebe i druge djece.
  • Govor i materinski jezik dobro su razvijeni, a ukoliko im pružite mogućnost usvajanja stranog jezika, usvajat će ga lako, bez straha od pogrešaka koje koče učenje u kasnijoj dobi.

Genijalci su predškolci zbog čega trebaju rutinu i razvoj discipline.

U ovoj dobi djeci je obitelj još uvijek centar emocionalnog razvoja, ali mogu ostvariti i prijateljstva s vršnjacima, zbog čega se na vrtić vrlo lako prilagođavaju. Također, djeca u ovoj dobi u pravilu se više vole igrati s drugom djecom nego sama, znaju poštivati pravila, postaju puno samostalnija i mogu bolje kontrolirati vlastito ponašanje nego u ranijim fazama života.

Dobna skupina
5 - 7 godina
Veličina grupe:
15 - 20 djece

Poticanje i ohrabrivanje

Sve promjene treba nježno poticati, podržavati i uvijek djetetu biti oslonac i pratitelj, kako u napretku, tako i u poteškoćama.

Sigurna okolina

Okolinu u našem vrtiću oblikovali smo na način da smo pazili na sve razvojne potrebe djeteta.

Učenje i razvoj

Dječji vrtić Medenjak pruža djeci sigurno okruženje ispunjeno neobičnim materijalima, zvukovima, različitim osjetima, smijehom i nježnošću.

Edukativna okolina

Edukativna okolina je poticajna, raznolika, sigurna i topla, zbog čega naši Majstori iz dana u dan napreduju na svim razvojnim područjima!

Rastite s nama

Do treće godine dijete prolazi kroz širok spektar motoričkih promjena koje su svrhovite za postizanje ciljeva i manipulaciju predmetima koji ih okružuju.

Interaktivna okolina

Dijete u ovoj dobi uči razlikovati primjerena i neprimjerena ponašanja kroz interakciju s odraslim osobama koje su mu važne u životu.