Godišnji plan i program

Godišnji plan i program unaprijed se određuje, postavljaju se ciljevi i pripremaju potrebni uvjeti za optimalan razvoj djece.

Godišnji plan i izvedbeni program osmišljen je sukladno programskom usmjerenju, zakonskim odredbama, uputama Ministarstva, postojećoj pedagoškoj dokumentaciji i vlastitim iskustvima, poštujući cjelovitost i individualnost svakog djeteta, te uvažavajući pedagošku kompetenciju i autonomiju vrtića

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Poslovnikom o planu upravnog vijeća Dječjeg vrtića Medenjak određuje se način rada vrtića i vijeća. Poslovnikom o planu upravnog vijeća predsjednik upravnog vijeća donosi odluke o kojima možete pročitati više na linku. Hvala!

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Medenjak

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Medenjak definiran je način rada s djecom, način ostvarivanja programa, te zadaci koje obavlja ravnatelj.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnoga gradiva

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnoga gradiva uređuje prikupljanje, odlaganje, načine i uvjete čuvanja, obradu, odabiranje i izlučivanje, zaštitu i korištenje registraturnog gradiva koje je nastalo ili je zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Dječjeg vrtića Medenjak.

Statut Dječjeg vrtića Medenjak

Statutom Dječjeg vrtića Medenjak uređuju se statusna obilježja, odnosi osnivača i vrtića, djelatnost, programi, pružanje usluga, ustrojstvo, položaj i ovlasti upravnog i odgojiteljskog vijeća, te status roditelja, status radnika i ostalo…

Zahtjev za pristup informacijama Dječjeg vrtića Medenjak

Ukoliko Vas zanimaju dodatne informacije o Dječjem vrtiću Medenjak, možete ispuniti zahtjev, na koji ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Hvala!

Upisnica u Dječji vrtić Medenjak

Ukoliko želite upisati Vaše dijete u Dječji vrtić Mednjak, molimo Vas da ispunite ovu upisnicu te nam je dostavite na našu adresu. Hvala!

Plan klasifikacijskih oznaka 2018. godina