Englezi

Tečaj engleskog jezika u našem vrtiću provodi se u skupini Bistrića i u skupini Genijalaca. Engleski jezik učimo kroz igru, pjesmu, pokret, ples, crteže te interakciju s učiteljicama i udžbenicima prilagođenima najmlađoj dobi.

  • Djeca vrtićke dobi strani jezik uče lako i bez napora jer se ne zamaraju mogućim pogreškama, stoga je ovo optimalna dob u kojoj možete svom djetetu pružiti mogućnost učenja nekog stranog jezika.
  • Istraživanja su pokazala da bilingvalna djeca lakše svladaju čitanje i pisanje na oba jezika, a imaju i fleksibilnije mišljenje te su kreativnija.
  • To zapravo ne znači da su bilingvalna djeca inteligentnija već da njihov mozak pokazuje veću fleksibilnost i lakšu prilagodbu novim situacijama. Također, oni su bolji u multitaskingu te su brži i efikasniji u obavljanju zadataka.
  • Ono što može začuditi jest da učenje stranog jezika poboljšava znanje materinjeg. Naime, učenje stranog jezika skreće pažnju na elemente jezika: gramatiku, morfologiju i strukturu rečenice. Dijete postaje puno svjesnije jezika te načina na koje se njegovi elementi mogu kombinirati. Dijete postaje puno efikasniji govornik te se bolje snalazi u pismenom izražavanju.

Engleski jezik učimo kroz igru s velikom lakoćom. Vrlo rado surađujemo i pomažemo jedni drugima!

Edukativna okolina je poticajna, raznolika, sigurna i topla, zbog čega naši Englezi iz dana u dan napreduju na svim razvojnim područjima!

Dobna skupina
3 - 8 godina
Veličina grupe:
30 djece

Poticanje i ohrabrivanje

Sve promjene treba nježno poticati, podržavati i uvijek djetetu biti oslonac i pratitelj, kako u napretku, tako i u poteškoćama.

Sigurna okolina

Okolinu u našem vrtiću oblikovali smo na način da smo pazili na sve razvojne potrebe djeteta.

Učenje i razvoj

Dječji vrtić Medenjak pruža djeci sigurno okruženje ispunjeno neobičnim materijalima, zvukovima, različitim osjetima, smijehom i nježnošću.

Edukativna okolina

Edukativna okolina je poticajna, raznolika, sigurna i topla, zbog čega naši Englezi iz dana u dan napreduju na svim razvojnim područjima!

Rastite s nama

Do treće godine dijete prolazi kroz širok spektar motoričkih promjena koje su svrhovite za postizanje ciljeva i manipulaciju predmetima koji ih okružuju.

Interaktivna okolina

Dijete u ovoj dobi uči razlikovati primjerena i neprimjerena ponašanja kroz interakciju s odraslim osobama koje su mu važne u životu.