Dječja konferencija

DJEČJA KONFERENCIJA

Na dječjoj konferenciji razgovara se o svim djeci bitnim temama, stječu se nova znanja i donose zaključci.