Medeni Nijemci su danas dobili diplome za vrijedno učenje njemačkog jezika