Značaj predškolskog odgoja

8 srpnja, 2015

U ranom djetinjstvu, važno je osigurati preduvjete za djetetov normalan rast i razvoj. Kvalitetna skrb o djetetu, sigurno i zdravo okruženje te aktivno poticanje djetetovih potencijala temelj su za razvoj zdravog, sretnog i ispunjenog djeteta koje zna iskoristiti svoje prednosti.
Istraživanja su pokazala da je obrazovanje u ranom djetinjstvu jedan od ključnih faktora za uspjeh u kasnijem školovanju. Predškolska dob najbolje je razdoblje za stvaranje preduvjeta za uspjeh jer je to razdoblje kad su sve mogućnosti razvoja otvorene. Predškolski odgoj i obrazovanje predstavljaju snažno sredstvo dječjeg kognitivnog razvoja i razvoja svih aspekata ličnosti. Kroz rano obrazovanje razvijaju se preduvjeti za uspješno snalaženje u prvom razredu, za prevladavanje straha, aksioznosti i napetosti koja se često veže uz polazak u školu.
Kada pođe u školu, dijete treba biti u stanju izdržati tjelesne napore s kojima se do tada nije često susretalo; nositi tešku torbu, sjediti mirno u klupi, duže pješačiti… Zbog novonastalih okolnosti, važno je da ima razvijenu tjelesnu muskulaturu. S druge strane, da bi svladalo vještinu pisanja, potrebna mu je usklađenost mišića podlaktice, nadlaktice i šake.
Kroz tjelesne aktivnosti, koje su dio predškolskog programa, dijete ce razviti muskulaturu, a kroz vježbe fine motorike uvježbat će usklađivanje mišića kako bi uspješno svladalo pisanje.
Intelektualna zrelost obuhvaća razvoj govora i jezika, mogućnost koncentracije, razvoj opažanja, pamćenja i učenja. Šestogodišnjak bi trebao moći zadržati pažnju 15-20 minuta, nakon čega dolazi do njenog pada. Istraživanja su pokazala da su djeca koja pohađaju predškolski program uspješnija u održavanju pažnje te da lakše prate nastavu kad krenu u školu. Nadalje, djeca koja pohađaju predškolski program, usvojila su pravila ponašanja, rasporeda i discipline pa se lakše i brže privikavaju na školska pravila.
Emocionalna zrelost podrazumijeva djetetovu sposobnost odgađanja zadovoljenja svojih potreba kako bi poštivalo raspored u kojem treba funkcionirati, sposobnost razumijevanja da ne može u svemu uspjeti odmah i iz prvog pokušaja, ali ne i odustajanje, nego ulaganje dodatnog napora i traženje pomoći vršnjaka ili odrasle osobe. Kada dosegne emocionalnu zrelost, dijete je sposobno ostati aktivno i nakon neuspjeha, što vrlo često vodi do kasnijeg uspjeha. Isto tako, emocionalna zrelost temelj je za socijalnu zrelost koja omogućava dobre socijalne odnose te uklapanje u svijet u kojem živimo.
Dijete koje je socijalno zrelo sposobno je razumijeti i prihvatiti sustav vrijednosti u svojoj okolini, sklapati i održavati prijateljske odnose s vršnjacima, socijalizira se i postaje ravnopravan i prihvaćen član društva.
Kako bi predškolski program bio učinkovit, važno ga je prilagoditi svakom djetetu kao individualcu koji ima svoje prednosti i nedostatke, raditi na nedostacima i unaprijeđivati vještine do djetetovog genetskog i razvojnog maksimuma, te iskorištavati djetetove prednosti za proces socijalizacije i razvoj emocionalne inteligencije.
U Medenjaku učinkovitost programa postižemo stručnim promatranjem i evaluacijama, psihološkim testiranjima, provjerama sposobnosti, postavljanjem individualnih razvojnih ciljeva, te stalnom suradnjom s roditeljima. S djecom radimo grupno i individualno, ovisno o potrebama djeteta, a kreativnim rješenjima sposobni smo otkloniti svaku poteškoću na koju naiđemo!